Tuesday, February 21, 2017

Pravi naslov za sopstveni predlog dvojca Velkov – smeće Iz Arhive april 2014

Kao što sam najavio sledi serija tekstova kojima je mesto na blogu i koji zaslužuju da se ponovo nađu u vidljivoj zoni. Nadam se da ćete se podsetiti utisaka kada ste prvi put čitali ove tekstove, ali i da će koristiti onima koji do sada nisu mogli da ih pročitaju, a moja stranica zoranvujcic.com nije do daljeg funkcionalna. Da li će biti - videću. U tekstu nema izmena, osim poneke zamenjene slike koju je pojelo vreme, nestao link i sl. pa da ne ostaje onaj prazni kvadar. I naravno neka uočena štamparska greška.

Kada sam u aprilu 2014 postovao ovo nesuvislo mlaćenje rečima nisam verovao da će to postati deo novog medicinskog sistema koji nam se polako upliće u život. Naravno da ima ljudi koji podržavaju ove nebuloze, te stoga da ih se podsetimo.

Da slikom i delom predstavim glavnog autora:

Narodu Srbije: Predlog programa rada Novog srpskog zdravstva

Novo Srpsko Zdravstvo (u daljem tekstu NSZ - nije naziv novog zdravstvenog sistema već samo tekstualna skraćenica) nastaje kao alternativa postojećem zdravstvenom sistemu u Srbiji čiji su metodi  rada prethodnih decenija rezultirali mnogim izgubljenim i unistenim životima građana Srbije. NSZ je plod ideje stručnih, samoinicijativno okupljenih ljudi. NSZ ima za cilj lečenje bolesti primenom prirodnih metoda lečenja, podizanje svesti i kreiranje ambijenta neophodnog za vođenje zdravog života i očuvanje zdravlja građana Srbije.


Jedan od rezultata pozitivnog delovanja NSZ-a biće ukidanje najvećeg dela postojećeg zdravstvenog sistema koji promoviše i sprovodi hemijsko lečenje pacijenata.Program rada NSZ-a je dvosmerno orijentisan. On je zasnovan na:


1.     preventivi

2.     lečenju


 1.    Preventiva NSZ-a podrazumeva edukaciju sa motom "bolje sprečiti nego lečiti". Edukacija stanovništva Srbije ima za cilj upoznavanje ljudi sa pogubnim, duboko ukorenjenim ljudskim navikama, prvenstveno po pitanju ishrane, koje dovode do oboljevanja, kao i pružanje edukativne podrške o metodama za prevazilaženje ovog kritičnog problema i uspešno izlečenje. U tu svrhu NSZ će na slobodnoj televiziji i radiju organizovati gostovanja narodnih lekara, njihova predavanja i emisije uživo gde će ljudi moći da postave pitanje i dobiju odgovor. NSZ predlaže organizovanje televizijskog kanala edukativnog sadržaja sa nacionalnom frekvencijom, na kome će stanovništvo moći da prati dokumentarne emisije sa zdravstvenom tematikom koje se jednim delom danas mogu videti isključivo na internetu. NSZ će otvoriti i internet stranicu na kojoj će svako ko ima pristup internetu moći da dođe do svih podataka neophodnih za očuvanje zdravlja i izlečenje. NSZ predlaže i uspostavljanje besplatnog jedinstvenog telefonskog broja za davanje saveta i pružanje neophodne pomoći. NSZ će takođe izvršiti reviziju školskih udžbenika u koje će implementirati nove metode za očuvane zdravlja i izlečenje što će za posledicu imati promenu programskog rada postojećih srednjih medicinskih škola i fakulteta i mogućnost otvaranja novih škola za stanovnike Srbije ali i za strane državljane. NSZ predlaže osnivanje Nacionalnog zdravstvenog centra koji će

pozvati sve ljude, čiji se rad u bilo kom smislu dotiče prirodnog lečenja, da se pridruže, te svojim znanjem i idejama doprinesu i potpomognu realizaciji novog zdravstvenog programa.

Zašto je neophodna preventiva?

Statistički podaci:

- U Srbiji se trenutno 60% smrtnosti pripisuje kardiovaskularnim bolestima. Uvođenjem našeg novog sistema prirodne medicine, ta kategorija bolesti će se vrlo brzo i uspešno lečiti, što će povećati dužinu života građana

Srbije. Zbog toga će deo sredstava, koja će se uštedeti smenjivanjem starog sistema, biti preusmerena u penzijski fond.

- Veliki broj (oko 100 000)  ljudi u Srbiji godišnje umre od posledica delovanja postojećeg - klasičnog zdravstvenog sistema. Taj broj će se znatno smanjiti delovanjem NSZ-a. Ako se ovi podaci imaju u vidu, jasno je da je sprečavanje nastanka uzroka bolesti putem edukacije stanovništva ogroman korak ka opštem boljitku.

 2.  Aktuelni zdravstveni sistem u Srbiji je strogo profitno orijentisan sistem u kome je izlečenje pacijenta brutalno marginalizovano, dok su kao jedini “lekovi” promovisani hemijski preparati, koji su u mnogim slučajevima uzročnici lančanih, uzročno povezanih bolesti (u sistemu nazvani “neželjenim pojavama”, a u suštini pravo, ciljano dejstvo medikamenta koje stvara nove bolesti geometrijskom progresijom). Za razliku od postojećeg zdravstvenog sistema koji propagira i sprovodi hemijski tretman kao jedino moguće “lečenje”, delovanje NSZ-a je

usmereno ka izlečenju svih bolesti prirodnim metodama.


 Preduslovi rada NSZ.


- Da bi se obezbedio uspešan start NSZ-a ali i ostvarila značajana dobrobit po buduće

generacije pacijenata,  neophodno je nekoliko preduslova u cilju poboljšanja zdravlja nacije:

 1.     ukinuti postojeću zakonsku odredbu o obaveznoj vakcinaciji stanovništva Srbije. Vakcine su u mnogim slučajevima potvrđeni izvori hroničnih i autoimunih bolesti i neobavezne su u 18 evropskih zemalja. To će najdirektnije uticati na poboljšanje zdravlja i povećanje nataliteta u državi;

2.     ukidanje ultimativnog tretiranja malignih bolesti hemoterapijom i zračenjem i organizovanje lečenja prirodnim, u svetu dokazanim metodama (na primer Dr Gerson terapijom, Brojsovom terapijom, uljem konoplje itd.);

3.     doneti odredbu o prestanku fluorizacije vode za piće;

4.     doneti odredbu o zabrani upotrebe hemijskih sredstava za prskanje useva, što je u najdirektnijoj vezi sa zdravom hranom i očuvanjem zdravlja;

5.     doneti odluku o zabrani uvoza, tranzita kroz Srbiju, proizvodnje, prometa i prodaje genetski modifikovanih kultura i genetskog inženjeringa generalno;

6.     staviti van upotrebe sve lekove koji sadrže opasne supstance i teške metale koji su dokazani uzročnici bolesti (živa, fluor, aluminijum...);

7.     doneti zakon o trenutnom prestanku hemijskog aerosolnog zaprašivanja iz aviona (tzv. kemtrejlsima). Objaviti i kazniti one koji su iz aviona, kao nekad u logorima, zaprašivali stanovništvo Srbije otrovnim supstancama i obezbediti da vojska preuzme suverenost nad nebom Srbije;


8.     uvođenje kontrole industrije prehrambenih proizvoda i zabrana svih štetnih konzervanasa, aditiva i drugih hemijskih dodataka hrani;


9.     ukidanje poreza na svo voće i povrće a uvođenje većih poreza na industrijske proizvode, gazirana pića itd.

10.    uvođenje novog zakona kojim se zabranjuje dodavanje hemikalija duvanu, koje izazivaju zavisnost;

11.    uvođenje poreza na duvan, alkoholna pića kojim će se finansirati centri za detoksikaciju i odvikavanje od svih zavisnosti (duvan, alkohol, droga);

12.    zabrana bilo kakvog vida medijskog reklamiranja farmaceutskih preparata. 


- Da bi se obezbedili potrebni preparati za izlečenje velikog broja bolesti, neophodno je:

1.    legalizovati biljku konoplju (Kanabis, sorte Sativa i Indika) koja se u svetu pokazala kao pouzdani lek za teške bolesti, uključujući i rak;

2.    organizovati proizvodnju sode bikarbone (CHNaO3) bez primesa, natrijum askorbata (C6H7NaO6), zeolita i destilovane vode i učiniti ih dostupnim svim lečilištima i apotekama;

3.    omogućiti dotok čiste izvorske vode, bez fluora, hlora i drugih hemijskih dodataka, svakom korisniku postojećih vodovodnih mreža, što će rezultirati boljim zdravljem, ekonomskim boljitkom stanovništva (umesto skupe flaširane vode), velikim smanjenjem zagađenja prirode plastičnim flašama. To će dovesti do postupnog

odumiranja parazitske industrije vode. Voda je nacionalno bogatstvo i pripada narodu;


4.    podstaći srpsku poljoprivredu na proizvodnju organske hrane i omogućiti njenu dostupnost svim lečilištima. Podsticanje proizvodnje organske hrane rezultiraće i preko potrebnim jačanjem sela.


Organizacija rada NSZ-aAktuelni zdravstveni sistem sačinjavaju njegov lobi, logistika, ljudstvo, školstvo, nauka, zdravstveni objekti i silna skupo plaćena oprema u njima, pa opet u Srbiji po zvaničnoj statistici, od kardiovaskuarnih bolesti godisnje umre oko 55. 000 ljudi a od raka 22. 000 ljudi. To je sve ukupno 150 umrlih ljudi svakog dana ili 6 svakog sata. Delovanjem NSZ-a, ove brojke će biti drastično smanjene.

Organizacija rada na ruševinama onoga što danas nazivamo zdravstvom bila bi ravna organizaciji lečilišta unutar žica Dahaua ili Mathauzena. Na temeljima nečega što u svojoj osnovi nikada i nije bilo namenjeno lečenju, osim deklarativno, nemoguće je izgraditi išta zdravo.Plan rada NSZ-a zato nudi paralelni zdravstveni sistem, sve do potpune implementacije zdravog dela starog sistema u novi.

Šta to konkretno znači?

NSZ će u samom startu, uz ispunjenje gorenavedenih preduslova, ostaviti aktuelno zdravstvo da funkcioniše kao i do sada. Uporedo sa time NSZ će izvršiti selekciju sopstvenog kadra koga će sačinjavati lekari osposobljeni za nove metode lečenja. NSZ će odabrati objekate u Srbiji za koje proceni da zadovoljavaju kriterijume potrebne za lečenje pacijenata, uzimajući u obzir smeštajne kapacitete, prirodno okruženje objekata i sl. Budući da će NSZ

prirodnim terapijama postići ogroman procenat izlečenja  već nakon svega nekoliko meseci do maksimalno godinu dana, ono što neminovno mora da se dogodi, je rapidno povećanje interesa obolelih za nove metode lečenja, spontani opšti bojkot starog zdravstvenog sistema i kao finalnu posledicu imaćemo totalni krah starog sistema.

NSZ će tada izvršiti selekciju kadrova starog zdravstva, iz tih redova prekvalifikovati i angažovati nove lekare. Većina postojećih objekata starog zdravstvenog sistema postaće suvišna zbog rapidnog smanjenja broja obolelih. Njihovim prodavanjem i prenamenom dobiće se dodatna sredstva koja se mogu preusmeriti u penzijsko-invalidski fond ili kao nadoknada najvećim žrtvama vakcinacije - deci sa autizmom. Penzioni fondovi moraju jačati jer će se novim sistemom znatno produžiti životni vek građana.


Sledeći korak NSZ-a je potpuna transformacija zdravstva. To je neminovan kritičan momenat jer će mnogi zdravstveni radnici ostati bez posla. Razlog za to je prosta činjenica da novo zdravstvo ne zahteva niti toliku brojnost niti tolike objekte, a ponajmanje svu onu skupocenu aparaturu. Veliki deo toga postaje višak. Ovde treba imati na umu da je ultimativni cilj NSZ-a izlečen, odnosno zdrav čovek. Sve ostalo je od drugorazrednog značaja.


NSZ će zadržati funkciju pojedinih grana starog sistema uz radikalnu selekciju ljudstva. To su samo one grane čija funkcija nije lečenje. Funkcija urgentnih centara mora ostati nepromenjena. Ljudi stradaju u saobraćajnim i drugim nesrećama. Oni nisu oboleli ali jesu pacijenti i zato urgentni centri, a sa njima ortopedija i hirurgija, uz korekciju medikamenata, ostaju. Oftamologija i stomatologija takođe. Istina, ove dve medicinske grane bave se bolestima ali ih one ne leče već saniraju. Naočari ili zubna plomba nisu lek već sredstvo. Prihvatanjem načela koje propagira NSZ - zdrava ishrana i način života, smanjiće se potreba za delovanjem oftamologe i stomatologije.


NSZ će takođe posvetiti pažnju reorganizaciji porodilišta širom Srbije. Većina postojećih porodilišta ne zadovoljava kriterijume NSZ-a. Ona se dobrim delom, gde god to bude moguće, moraju izmestiti sa postojećih, na lokacije adekvatne za zdrav, srećan i bezbedan porođaj. Stručni tim NSZ-a obezbediće osoblju svakog porodilišta porođajni i postporođajni program sa jasnim instrukcijama koje će biti odmah primenljive. NSZ će svojim edukativnim programom inicirati i ohrabrivati kućne porođaje pod nadzorom stručnog osoblja.

Očekivani vremenski period za potpunu transformaciju zdravstva je 2-5 godine. Ta transformacija podrazumeva pun integritet novog zdravstvenog sistema uz korišćenje maksimalnog kadra, objekata i prateće opreme, uz potpuno funkcionisanje logistike kao i razrađen sistem za proizvodnju i dostavu svih potrebnih suplemenata za lečenje i efikasno sprovođenje mera po pitanju edukacije i medicinskog opismenjavanja građana kao i implementaciju novih metoda lečenja u školske udžbenike.


NSZ predviđa postepeno smanjenje kadra i broja objekata sa rapidnim poboljšanjem zdravlja stanovništva.

Program NSZ-a, uz zadovoljenje gore navedenih preduslova, predviđa veliki pad novoobolelih u Srbiji i povratak lečenja iz okvira države u okrilje porodice.


U trećoj fazi, kao posledica rapidnog izlečenja stanovništva, očekuje se:

1.     veliki priliv stranih građana na lečenje. Zbog toga, kapaciteti koji će se vremenom prazniti ne moraju potpuno da zamru. Naprotiv, NSZ predviđa mogućnost njihovog daljeg delovanja za potrebe stranih državljana

koji bi dolazili u Srbiju na lečenje, te se ljudstvo i objekti mogu sačuvati, pa čak i proširiti za te potrebe. Ovo je od izuzetno velikog značaja za razvoj privrede u Srbiji;

2.     kapaciteti koje nude hoteli i seoski turizam širom Srbije biće popunjeni za potrebe smeštaja porodica koje će dolaziti sa obolelima;

3.     to sve opet za sobom povlači promociju i povećanu proizvodnju srpske organske hrane kao nacionalnog brenda, otvaranje ili preusmeranje restorana na zdravu živu hranu, otvaranje kioska brze žive hrane i sokova (Fast Raw Food and Juices) kao pandan postojećim nezdravim Fast Food kioscima;

4.     kao posledica priliva stranaca očekuje se i obnova seoske infrastrukture, oživljavanje transporta kao i potpuna iskorišćenost svih aerodroma ali i obnova postojećih (civilnih i vojnih) koji su van upotrebe;

 5.     skočiće prodaja zemljišta i nekretnina za domaće i strane investitore koji će želeti da žive u Srbiji;   
6.     sve navedeno rezultiraće i otvaranjem novih radnih mesta i zapošljavanjem doktora i pratećeg kadra sa znanjem stranih jezika;
  
7.     infrastrukturni troškovi lečilišta biće znatno smanjeni instaliranjem ekoloških, obnovljivih vidova energije (solarni paneli, magnetna grejanja itd).


Kao posledica delovanja NSZ-a biće generalno poboljšano zdravlje stanovništva, te će izdvajanja za zdravstveno osiguranje  biti prepolovljeno. NSZ će omogućiti potpuno besplatno lečenje za sve građane Srbije, kao i lečenje stranih državljana uz odgovarajuću nadoknadu.
   
U prvoj fazi delovanja NSZ-a, očekuje se spoljni pritisak mehanizama starog medicinskog sistema (Svetska Zdravstvena Organizacija, internacionalne farmaceutske kompanije preko njihovih lobista itd.) koji će se smanjivati sa očiglednim poboljšanjem zdravlja građana Srbije kao rezultata delovanja NSZ-a.

 U drugoj fazi, kada rezultati prirodnog lečenja u Srbiji postanu internacionalno poznati, počeće primena sličnih sistema i u drugim državama, što otvara i mogućnost zapošljavanja srpskog zdravstvenog kadra u inostranstvu, a pre svih u državama iz okruženja.

  
U trećoj fazi, očekuje se odumiranje internacionalnih mehanizama starog sistema i njihova potpuna zamena novim svetskim zdravstvenim sistemom po meri čoveka.

Autori programa:Dr Slađana Velkov

Dnm Mirko Grubić


Dipl. Ing. Svetislav Velkov

2 comments:

  1. Mislim da ovakve aktivnosti treba nekako sankconisati ili pustiti budale pa neka se ljudi lece konopljom. Mogu ulje, a mogu i da duvaju kako kome volja. Mozda treba legalizovati sve droge, pa neka se populacija prebere. Inace nas je previse na planeti.

    ReplyDelete
  2. "POSTOJE LJUDI SA MALO ILI NIMALO MOZGA"!!! A I SA POLA HEMISFERE! A postoji i zatvor i dusevne bolnice!

    ReplyDelete

Sadržaj komentara koji na bilo koji način izlazi van okvira pristojnosti neće biti prikazan.