Tuesday, March 17, 2020

Hemijom protiv virusa Covid 19. Najefikasniji u prevenciji sapun i 70% etanol


Sapun protiv Covid 19




Različita iskustva koja su prikupljena u borbi protiv SARS i MERS virusa, omogućili su da se sastavi lista hemikalija koja deluje na Covid 19. Ova lista se stalno dopunjuje. A osnovica joj je da deluje na viruse veoma slične Covid 19 ili na viruse koji su otporniji. Covid 19 je relativno neotporan virus na razne testirane hemikalije. Svaka ima neki drugačiji mehanizam ali je suština sledeća:


a. Katjonski detergenti razaraju lipidne strukture i denaturišu proteine

b. Peroksid, hlorna jedinjenja persirćetna kiselina i razne organske kiseline denaturišu proteine.

c. Alkoholi razaraju lipidne strukture i efikasno denaturišu proteine.

d. Baze (amonijak i hidroksidi) takođe denaturišu proteine, a oštećuju i hemiju lipida.


Sve hemikalije koje je EPA stavila na listu dezinfekcionih sredstava NE MOGU da zamene pranje površina ili ruku. Zato razni CDC (Centri za kontrolu bolesti) savetuju da se kao najefikasnijim sredstvom higijene i prevencije:


RUKE obavezno peru sapunima (preferencijalno čvrstim) minimalno 20 sekundi. Očigledno da je pranje ruku svuda u svetu zapostavljeno, jer se svuda toliko na tome insistira. Tih 20 sekundi znači da se nasapunjaju dobro ruke pod mlazom vode (preferencijalno hladne da se pore kože ne bi otvarale) i trljaju svi delovi, svi prsti i površina ispod noktiju. Ne treba se bojati ponavljanja radnje, jer se tako i sapun spira.


Ako nema uslova da se ruke peru čvrstim sapunima možete da koristite i tečne, ali uz dva preduslova koje je zaista teško ispuniti. Prvi je da pH bude bar 9,5. Većina sapuna u tečnoj formi su rastvori detergenata, što ne bi bilo loše, da je pH 9,5-10, a ne 5,5. Drugi, veći problem je što svi tečni sapuni imaju razne silikonske aditive (za navodnu negu kože) koji daju onaj osećaj ljigavosti i lepljivosti. 


Sumarno SVE površinske aktivne materije su efikasne protiv Covid 19, samo su neke daleko efikasnije. Veliki problem s tečnim sapunima leži u njihovoj pritajenoj agresivnosti. Oni zaiste efikasno peru i odmašćuju, što utiče na „cepanje“ kože, što dovodi do mikropora i potencijalno smanjene odbrane kože. Uz to, brojni dozeri su često zagađeni jer ih svako pipa zaprljanim rukama. 

S druge strane kod čvrstih sapuna jako bazna sredina je toliko ubitačna za viruse (zapravo za hemikalije od kojih je sačinjen) da se na čvrstom sapunu proteini virusa denaturišu i dobar deo lipida rastvori ili nabubri i virus više nije opasan.


Alkohol 70% uskače u svim onim situacijama u kojima nema uslova da se operu ruke. Stalno se postavlja pitanje koja je koncentracija najbolja. Za ruke je potvrđeno da je minimalna koncentracija etanola 60%. Optimalna je 70%. Za ruke. Ne za sve površine. Ruke je potrebno oprati, dezinfikovati, tačnije inaktivisati virus na njima. Prevelika koncentracija etanola bi dovela do sušenja ruku, pucanja kože, odmašćivanja (uklanjanja prirodnih lipida) i sušenja virusa. Ako ne bi bio oštećen, zavlačenjem u pore kože virus bi bio zaštićen od daljeg propadanja. Uz to, na raznim ranijim primerima i eksperimentalno je pokazano da je za viruse ovo optimalna koncentracija na koži, ali i na brojnim površinama.


Šta se dešava kada se koriste koncentrovaniji rastvori alkohola? Prvo, alkohol brzo isparava. Što je koncentrovaniji to brže ispari, smanjujući kontaktno vreme virus-rastvor. Kao rastvarač za lipide efikasniji je 96% alkohol. Ali vreme dejstva je izuzetno kratko i deo virusa preživi osim ako se ne obezbedi temperatura od 60 0C i zatvorena komora. U kući je to nemoguće. Najzad i za proteine i nukleinske kiseline 70% etanol ima najgore osobine kao rastvarač. Što lošija rastvorljivost i proteina i nukleinskih kiselina, bolje je za nas, jer se i proteini i nukleinske kiseline oštećuju, lepe kao guma i virus je onesposobljen. Oštećenje dovodi do konačnog uništenja virusa.

Evo kako se prave i preporučene i one manje preporučene koncentracije etanola.


Na 1 L 95% alkohola dodajete vode kao u tablici da dobijete željenu koncentraciju.

CDC/EPA preporuka


60%
65%
70%
75%
80%
629 mL
501 mL
391 mL
294 mL
209 mL



Šta je sa drugim hemikalijama koje EPA preporučuje?


One su dobre za druge površine, ali ne i za ruke! Za ruke, da ponovimo sapuni i 70% etanol su hemija izbora i pobede.


Varikina-domestos- drugi hlorni derivati


Za cipele, predsoblja, hodnike dominantan je natrijum hipohlorit – varikina ili domestos. Domestos je bolji, jer ima detergent koji olakšava kvašenje masnih virusa (i gljivica i bakterija). Zato i ubijaju 99,99% svih mikroorganizama. 


Koja je prava koncentracija zavisi od mnogo faktora. Preporučena za Covid 19 je 0,1% aktivnog hlora i da površina bude izložena 10 minuta. Brisanje je efikasnije od prskanja i manje rizično za zdravlje. Kako se dobija ova koncentracija?


Svaka varikina, domestos i sličan proizvod ima oznaku od 5% aktivnog hlora. To znači da se za OPRANE površine koristi tačno 20 mL (ili 23 g, ko voli da meri) i 980 mL vode. Rastvor se pravi svež – jednom dnevno. Stari rastvori, prozirne boce i čuvanje na suncu brzo smanjuju količinu aktivnog hlora. Za hodnike, gazišta, stepenice i sl. doza mora da se poveća za 50%. Dakle 30 mL varikine i 970 mL vode (pre prskanja ili brisanja obavezno dobro promešajte rastvor, da budete sigurni da se sve rastvorilo).


Na sve fleke krvi ili telesnih tečnosti koje su kontaminirane virusima preporučuje se ISKLJUČIVO 1:10 razblaženje kućne varikine (5.25%) tako da kontakt traje najmanje 10 minuta. Ako je sumnja da je neka tečnost zaražena virusima ili bakterijama preporučuje se da se postigne isto razblaženje. To znači da se 100 mL varikine i sličnih hlornih derivata troši na 900 mL teško kontaminirane vode. NE ŠTEDITE, ali samo za ove slučajeve.
Nakon ovih derivata po snazi su quat-ovi (videti niže). Primer koji mi znamo je Asepsol. Preporuka za ruke je 0,05%. Za površine je dovoljno 0,1%. I asepsol se najčešće prodaje kao i varikina 5% aktivni rastvor važi ista logika - 20 mL asepsola i vode 980 mL. Ovaj rastvor je stabilniji od rastvora hlornih proizvoda i duže traje. Ako ga koristite za brisanje NIKADA ne potapajte krpu ili sunđer u njega, jer ga kontaminirate. Sipajte rastvor na krpu. Asepsol je mnogo bezbedniji za prskanje od hlornih derivata.
Od fizičkih sredstava to su UV zraci (NIKADA ZA KOŽU), ozon i temperatura (pregrejana para ili vazduh). Uopšte ne bi bilo loše da se po hodnicima postave UV lampe koje bi se gasile čim se kroči u prostor, baš kao one led svetiljke koje se pale zbog senzora pokreta.
Vreme sposobnosti virusa da zarazi se procenjuje na 3 sata u vazduhu (zato se prostorije provetravaju) i nije glupo nositi masku i do 9 dana na čeliku. Zanimljivo je da na površinama koje su od bakra ostaje vijabilan samo 4 časa, a na plastičnim čašama i jednokratnim rukavicama do 2-3 dana. Vodite računa kako odbacujete otpad. Najbolje je da sve pre bacanja bude potopljeno u 0,1% varikinu, bar 30 minuta.
U daljem tekstu su navedene sve hemikalije koje EPA trenutno preporučuje. Nažalost, teško je doći do doza, jer su mnogi proizvodi američki ili kanadski, ali CDC je dao svoje preporuke na koje se treba oslanjati.
Quat ovo znači kvaternarni azot sa različitom dužinom niza. Svaki proizvođač ima svoja imena, svoje koncentracije i svoje preporuke.
Quat - kvaternarna amonijum jedinjenja 

Evo svih hemikalija koje se za sada nalaze na N listi EPA, kao supstancije koje deluju na Covid 19.
LK je limunska kiseline. U većini slučajeva sve kiseline koje imaju pH rastvora ispod 3,8 se smatraju efikasnim u uništavanju NEKIH virusa. Vodite računa da se o Covid 19 veoma malo zna.   
IP izoprolil alkohol
EtOH etanol
VP vodonik peroksid
SK sirćetna kiselina
L-MK levi oblik mlečne kiseline
Najvažnije je da uočite šta je odabrano sredstvo po sastavu, jer postoji desetak sličnih proizvoda, kod kojih se aktivna komponenta menja od 0,1 do 50%. Prekoncentrovani rastvori nemaju bolji efekat, a mogu da naprave ozbiljne štete i koži i stvarima. Svaka čvrsta supstancija koja je rastvorena u vodi, kada voda ispari ostaje na površini. Neke koje su nerastvorne kasnije mogu da oštete tkaninu.

Osnovna hemikalija                  primenjivost             kontaktno vreme
Vodonik-peroksid                                                 razblaživanje                               5 minuta
Vodonik-peroksid-sirćetna kiselina VP-SK      razblaživanje                               10 minuta
Quat                                                                         razblaživanje                               1-10 minuta
Quat                                                                         nerazblažen                                 1 min
Quat-EtOH                                                              nerazblažen                                 1-10 minuta
Quat-IP                                                                    nerazblažen                                 2 minuta
L-MK    1% (pH ispod 3,8)                                    nerazblažen                                 5 minuta
Persirćetna (Evonik)                                             razblaživanje                               1 min
Natrijum hlorit; natrijum
Dihloroisocijanurat-dihidrat                              razblaživanje                               10 minuta

Natrijum dihloro-s-triazinetrion                       razblaživanje                               10 minuta

Asepsol (varijanta Quat-a)                                  nerazblažen                                 1-10 minuta  
LK-srebro (jonsko, ne koloidno)                       nerazblažen                                 1-10 minuta  
Hipohlorna kiselina                                              nerazblažena                               10 minuta
Natrijumhipohlorit = varikina                            razblaživanje                                  5-10 minuta (zavisno od koncentracije

Kaprilna kiseline (KK)                                           razblaženje                                        2 minuta
KK- VP-SK                                                                bez razblaživanja                               4 minuta
Fenolna jedinjenja (krezoli)                               bez razblaženja                                  10 minuta
Setite se ranijih prskanja fenolom (karbolna kiselina) bolničkih podova.

Maramice
QUAT                                                                       bez razblaživnja brisanje   3 min (0,3%)
Hipohlorit                                                               bez razblaživanja                 1 min (0,63%)
Quat-Amonijum karbonat-
Amonijumbikarbonat                                          nerazblažen                   6 minuta



Konačno, sumiranjem svih parametara, higijena je veoma bitna predostrožnost. Toplota i para, UV zračenje sunca svakako smanjuju eventualno raspršen broj virusa po odeći. Prskanje etanolom i asepsolom ima najmanju šansu da ošteti boje ili kvalitet tkanine. Varikina i domestos će sigurno sve boje da upropaste. Isto važi i za površine nameštaja (gde neki lakovi stradaju i od 70% etanola). Zato vodite računa o brisanju kvaka, pranju ruku i da đonovi prođu hemijski tretman. Garderobu ostavljajte što dalje od svoje svakodnevne rutine.


Evo spiska hemikalija koje se preporučuju za razne viruse, pa i Covid 19.

Natrijum hipohlorit (0,1%–0,5%)

70% etanol

povidon-jod (1% jod)

hloroksilenol (0,24%)

50% isopropanol

0,1% benzalkonijum hlorid

1% krezol sapuni (ovi bi bili efikasniji i od domaćih sapuna)

Vodonik peroksid (0,5%–7,0%)


Quat-IP 30 sekundi – brisanje (nema baš saglasnosti oko vremena. Vrednosti šetaju od pola minuta do 4 minuta). Zato je bolje brisati 4 minuta, nego se oslanjati na kratko vreme dejstva.

I za kraj, kriza nije samo kod nas naterala ljude da prazne rafove, a vlast da ograniči prodaju.

Primer ograničenja prodaje u Velikoj Britaniji. Takođe rastu cene kao i kod nas, a nema ograničenja.



Koga zanimaju dublji rezultati o dejstvu raznih hemikalija na SARS, ali ne na Covid 19. O njemu se tek skupljaju detaljni podaci.



Ambalažu koju ste doneli kući sa paketima hrane prebrišite 0,1% varikinom. Nema razloga da se paranoiše, ali nema razloga ni da se bude nesmotren. Možda nije Covid 19 na površinama, ali kako je izuzetno ružna navika naših ljudi da sve pipaju, treba biti oprezan. Recimo, uzimajte hleb koji je u kesama ili u pekarama gde ga niko ne dodiruje, a gde pekari koriste rukavice. Ili ga pecite sami.


I za kraj sirće i aromaterapije nemaju efekta. Ne bacajte pare za etarska ulja. Budite racionalni. Ne pijte srebrnu vodu, kuvani beli luk, ne jedite stotine grama sirovog. Ni med ni propolis nemaju efekat na Covid 19. Ne gutajte hlorne preparate, jer možete da umrete. Smanjite (mada ste dovoljno svesni da je pravi savet OSTAVITE) pušenje.




40 comments:

 1. Ne mogu da verujem da tako neki "jednostavni" predmeti kao što je sapun ima toliko detaljnog obisa i plus nisam ni imala pojma koliko je zapravo tvrdi sapon bolji od tečnog i koliko on zapravo ima efekta.Hvala vam na ovim detaljnim informacijama trudi ću se da ih se pridržavam.

  ReplyDelete
 2. Pitam se da li bi pomoglo kad bismo tečni sapun "posolili" sodom bikarbonom?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne. Potreban je karbonat, ali šta će se desiti u mešanju ne znam, jer nemam podatke za svaki tečan sapun.

   Delete
 3. Veoma korisno!
  Da li je dozvoljeno preuzimanje teksta, naravno uz navodjenje izvora?

  ReplyDelete
 4. A hlor dioxid? Kineska uputstva ga pominju dosta, ovde nije naveden.

  ReplyDelete
 5. Zanima me šta mislite o aktivnom kiseoniku ( 03) za dezinfekciju kože?
  Ja ga koristim za lice i ogrebotine.
  Jako mi se dobro pokazao i ne iritira ali u ovom slučaju (Covid19) nemam nikakve podatke.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bezvredan i nigde naveden. Realno je samo reklama.

   Delete
  2. Kako je aktivni kiseonik bezvredan i nigde naveden kada se pominhe više puta u tekstu?? I ne samo da se pominje kao persirćetna kiselina, već piše i "mešavina vodonik peroksida i sirćeta"!

   Delete
 6. Postovani Zorane, hvala vam na ovim preporukama. Kako najbolje očistiti šape psa kada se vrati iz šetnje? Veterinari su predlagali sirće, ali vi kažete, ako sam dobro razumela, da to ne pomaže.
  Pozdrav, Olivera

  ReplyDelete
 7. Dobar dan, hvala na ovoj objavi. Kako najbolje da ocistimo sape kucnih ljubimaca? Veterinari preporucuju sirce.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kao i naše ruke. 20 sekundi sapun. Pa obrisati šapice.

   Delete
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18089729

  ReplyDelete
 9. Hvala puno! Veliki pozdrav🙂

  ReplyDelete
 10. Hvala Vam! Ovo je puno fantastichnih I preko potrebnih informacija! Dali mozhda imate prevod na Engleski? Ako ne, stojim na raspolaganju za prevod, ako nemate nishta protiv(:-), btw, engleski mi ja mnogu bolji od srpskog:-)). Hvala puno I molim vas nastavite da delite koristes informacija. Pozdrav iz Auckland-a!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nema, slobodno prevedite. Pozdrav. I sve slične tekstove koje sam postavio.

   Delete
 11. Pitanje
  da li možete da date i komercijalne nazive. Za nas sa slabiim znanjem hemije . Npr. šta je Krezol sapun ili sapun koji sadrži krezol?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To ima EPA lista. Kod nas su svi nazivi više puta napisani. Domestos, Varikina Asepsol.

   Delete
 12. Poštovani,
  Da li rastvor hlorovodonične kiseline može da dezinfikuje površine u domaćinstvu, ima ga u prodaji i ugl. se koristi protiv kamenca na sanitarijama?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne. Izuzetno je korozivna i samo je za sanitarije WC šolju. I pare su joj jako agresivne.

   Delete
  2. Poštovani Zorane, imate li neki predlog za način dezinfekcije voća i povrća koje se jede sirovo? Nisam našla podatak o tome koliko dugo se virus zadržava na hrani.
   Takođe, da li je svejedno koji čvrsti sapun koristimo?
   Hvala Vam

   Delete
 13. Da li mozete da objasnite kako mozemo koristiti 3% hidrogena za dezinfekciju?

  ReplyDelete
 14. Poštovani,
  Ja sam zbunjen? Slušao sam dr Gorana Belojevića, on veli da ne treba koristiti asepsol?

  ReplyDelete
  Replies
  1. njegov izvor informacija i znanje hemije mi nije poznato.

   Delete
 15. Poštovani,
  da li su dezinfekciona sredstva sa hlorheksidin-glukonatom efikasna protiv SARS-CoV-2?

  ReplyDelete
 16. Jedno totalno bezvezno pitanje.Moja baba je prala sudove pepelom od drva i odmascivala koprivom.Koga da pitam ako ne Vas,kakva je to dezinfekcija bila? Oni su prokuvavali pepeo i tom vodom prali kosu.Ima li krec kakvo dejstvo na ovaj virus?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je bazni rastvor, čije pH je variralo od 11 do 12, zavisno od vrste pepela. Imalo je i ima. Tako bazna sredina može da saponifikuje virsne lipide. Kreč izaziva denaturaciju šiljaka. Ali je teško zaključiti koje vreme i kako aplicirati. Kreč ostavlja, baš kao i pepeo ostatak, koji naknadno treba ukloniti.

   Delete
 17. Da li je pentakalijum bis (peroksimonosulfat) bis (sulfat) delotvoran protiv Covid19? To je Krkin Oksicid S, veterinarski dezinficijens.

  ReplyDelete
 18. Poštovani Zorane, imate li neki predlog za način dezinfekcije voća i povrća koje se jede sirovo? Nisam našla podatak o tome koliko dugo se virus zadržava na hrani.
  Takođe, da li je svejedno koji čvrsti sapun koristimo?
  Hvala Vam

  ReplyDelete
  Replies
  1. 2,% limunska kiselina ili prebrisati etanolom.

   Delete
 19. Postovanje,

  Prvo hvala Vam na trudu i radu. Imam jedno pitanje vezano za Asepsol (oprostite ako ce pitanje biti banalno, hemija mi je apsolutna nepoznanica):

  U tekstu navodite da je za "povrsine" dovoljno 0,1% asepsola, da li pod povrsinama ubrajate podove ili samo predmete? Ako ubrajate samo podove, da li onda za predmete moramo da pravimo rastvor?

  Ako sam dobro razumela, da bismo dobili 0,1% (ako imamo od 1% asepsol), to znaci da jednu mericu asepsola pomesamo sa 9 istih takvih merica vode (pretpostavljam da ne mora destilovana) i sacekamo 10 minuta da se to sjedini? :)

  Hvala Vam unapred,
  Aleksandra

  ReplyDelete
 20. Rastvor 1% koristimo baš tako. 1 deo i 9 delova vode. Promućkamo i kada naprskamo ili prebrišemo MORA DA OSTANED mokro 10 minuta. Za sve površine. I pod i vrata i kvake i sl.

  ReplyDelete
 21. Imam 10% povidonjodid. Kako da napravim 1%? Hvala.

  ReplyDelete
 22. I ko ima páre za njegovich dezinfekciu, kad ljudi neimaju šta da jedu

  ReplyDelete

Sadržaj komentara koji na bilo koji način izlazi van okvira pristojnosti neće biti prikazan.